บ้านสไตล์ไทยคอนกรีตประยุกต์

บ้านสไตล์ไทยประยุกต์ หรือ Thai-Oriental Style เป็นบ้านที่ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะ วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ในแบบไทย  รูปแบบบ้านนิยมใช้หลังคารูปทรงจั่วหรือปั้นหยา มุงด้วย “กระเบื้องหลังคาหางว่าว” หรือ “กระเบื้องว่าว” ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์คู่บ้านไทย มีการใส่ค้ำยัน ใช้หน้าต่างบานเกล็ด ตัวบ้านอาจเป็นปูนทั้งหลัง หรือมีการใช้ผนังก่ออิฐฉาบปูนเฉพาะชั้นล่างร่วมกับการใช้ไม้หรือวัสดุทดแทนไม้เป็นองค์ประกอบบ้าน พื้นที่ชั้นล่างส่วนใหญ่จะมีสเปซเปิดโล่ง หรือมีประตูหน้าต่างบานใหญ่ที่สามารถเปิดเพื่อสูดรับอากาศจากภายนอกและให้อากาศถ่ายเทได้ดี มีลานนั่งเล่นกว้างขวางเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ของคนในครอบครัว

ปัจจุบัน สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมบ้านเราเปลี่ยนไป บวกกับการได้รับอิทธิพลจากตะวันตก รวมถึงพัฒนาการด้านวัสดุและเทคโนโลยี ทำให้บ้านสมัยใหม่นิยมก่อสร้างด้วยเหล็กและปูนมากขึ้น แต่ความเป็นไทยก็ยังคงอยู่คู่บ้านเราเสมอมา โดยมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนเพื่อให้ดูเข้ากับยุคสมัยมากขึ้น และยังคงไว้ซึ่งศิลปะความงามและกลิ่นอายแบบไทย ที่เราเรียกกันว่า “บ้านสไตล์ไทยประยุกต์”