บ้านสไตล์เรือนไทยอยู่เย็นสบายคลายร้อน

ปัจจุบันบ้านสไตล์เรือนไทยในปัจจุบันค่อนข้างหายากแล้วโดยในปัจจุบันนี้บ้านสไตล์ยุโรปหรือบ้านทรงประยุกต์ค่อนข้างหาง่ายและมีทุ่นสร้างไม่สูงมากหนัก รวมถึงมีการออกแบบสไตล์ที่เรียบง่าย ในสมัยก่อนนั้นบ้านเรือนไทยมีปลูกมากมายซึ่งวัสดุที่หามาได้นั้นเป็นวัสดุธรรมชาติและทั้งนี้บ้านเรือนไทยนั้นมีการออกแบบที่เข้ากับสภาพอากาศได้อย่างดีเนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองร้อนทำให้ต้องสร้างบ้านให้มีการเปิดโล่งรับอากาศเข้ามาในบ้าน ซึ่งบ้านเรือนไทยสมัยก่อนออกแบบมาให้เย็นสบายคลายร้อนได้อย่างไม่น่าเชื่อ บ้านเรือนไทยมีลักษณะเฉพาะโดยตัวบ้านจะเป็นเรือนยกสูงเพื่อใช้ป้องกันน้ำท่วมนอกจากนี้ตัวเรือนที่ยกสูงนั้นทำให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก อากาศจากภายนอกจะระบายความร้อนออกจากตัวบ้านได้จะสังเกตได้ว่าตัวเรือนนั้นมีชายคายื่นยาวออกจากตัวเรือนซึ่งชายคานั้นสำหรับป้องกันแสงแดดร้อนจัดหรือน้ำฝนในช่วงฤดูฝนได้และการสร้างบ้านในสมัยก่อนนั้นคนไทยยังคำนึงเรื่องของทิศทางลม ดูว่าลมพัดมาจากทิศใดมากที่สุดซึ่งทิศทางของลมนั้นเป็นตัวที่ทำให้นักออกแบบสามารถคำนวณเรื่องของการระบายความร้อนออกจากตัวบ้านด้วย นอกจากนี้ตัวเรือนยังมีส่วนที่เรียกว่าชานเรือน เป็นส่วนที่ลานกว้างโล่งๆกลางตัวบ้านซึ่งในส่วนนี้จะใช้สำหรับนั่งเล่นพักผ่อน, ต้อนรับแขก หรือการนั่งทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวรวมถึงพิธีมงคลต่างๆจะจัดในบริเวณนี้ สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือตัวหลังคา ทำไมหลังคาต้องเป็นมุมสูง ในสมัยก่อนหลังคาบ้านจะนิยมนำแฝกหรือกระเบื้องดินเผามาเป็นส่วนประกอบของหลังคาซึ่งช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้อย่างดี